ORGANİK MANTAR ÜRETİM

Organik mantar üretimi

 
 

   Organik mantar üretiminde; kompost yapımında aşağıdaki bileşenleri içeren karışımlar kullanılır.

 

 

a) Bu Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan organik tarım metoduyla üretim yapılan işletmeden gelen çiftlik gübresi ve hayvan dışkısı, söz konusu gübrelerin bulunamadığı durumlarda ise, kompostlamadan önceki kaplama materyali ve su hariç toplam içeriğin % 25’ ini geçmeyecek oranda bu kısımdaki gerekleri karşılayan çiftlik gübresi ve hayvan dışkısı,

 

b) Organik üretim metoduna göre üretim yapılan arazilerden elde edilen saman benzeri tarımsal kaynaklı ürünler,

 

c) Kimyasal olarak muamele görmemiş torf,

 

ç) Kesildikten sonra kimyasal muamele görmemiş odun,

 

d) Doğal yapısındaki toprak ve sulama suyu özelliğindeki su,

 

e) Bu Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde kullanımına izin verilen mineral maddeler.

 

Hacıbayram Mah. İstanbul Cad. 10/13

 Altındağ/ANKARA

0 312 384 52 47

0 532 427 48 75

info@tuscert.com